Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

zapytanie ofertowe na opracowanie i druku folderu promującego aktywną turystykę i wypoczynek na terenie Powiatu Lwóweckiego i Miasta Zaclerz

Lwówek Śląski, dnia 27.05.2013 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie i druku folderu promocyjnego w formacie A4, full kolor, 28 stron + 4 strony okładki. 10.000 egzemplarzy, w tym 6000 w...

Zapytanie ofertowe na opracowanie, wykonanie, wydrukowanie książeczki tematycznej opisującej wojny napoleońskie i wojnę 30 - letnią na terenie powiatu lwóweckiego i mikroregionu frydlantckiego (Cz)

Lwówek Śląski, dnia 27.05.2013 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie, wykonanie, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego książeczki tematycznej (1 folder) format A5. papier...

Przygotowanie wyżywienia dla łącznie 330 osób podczas imprez

Lwówek Śląski, dnia 20.05.2013 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przygotowanie wyżywienia dla łącznie 330 osób podczas imprez: W dniu 08.06.2013r. dla ok. 110 osób uczestników...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń

Powiat Lwówecki zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń. Termin składania ofert: 13.05.2013r....

wydanie publikacji (opracowanie, tłumaczenie i druk) –ulotki promocyjnej DPS Nielestno opisującej m.in. współpracę z Domem Maxov, życie codzienne mieszkańców DPS Nielestno, nakład 1000 egz. (500PL, 250Cz, 250D), format A5 , 16 stron;

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie Nielestno 17 59-610 Wleń ZAPYTANIE OFERTOWE Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wydanie publikacji (opracowanie, tłumaczenie i druk) –ulotki promocyjnej DPS Nielestno opisującej m.in. współpracę z Domem Maxov, życie codzienne mieszkańców DPS...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń

Powiat Lwówecki zaprasza do składania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń. Termin składania ofert: 26.04.2013r. godz. 08:30. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku...