Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Remont sali gimnastycznej ZPEW

Ogłoszenie nr 595355-N-2017 z dnia 2017-09-29 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Remont sali gimnastycznej ZPEW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania 1,2,3,4

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania (części); Część 1 - MIRSK I Część 2 - MIRSK II Część 3 - GRYFÓW ŚLĄSKI Część 4 - LUBOMIERZ Termin składania...

Dostawa 4 schodołazów do jednostek oświatowych powiatu lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 15 września 2017r. OR.272.108.2017 Zaproszenie do składania ofert dotyczące dostawy 4 schodołazów do jednostek oświatowych powiatu lwóweckiego ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone na...

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług polegających na DEMONTAŻU, ODBIORZE, PAKOWANIU, TRANSPORCIE i PRZEKAZANIU do UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W 2017 R.

Lwówek Śląski, dnia 11 września 2017 r. OR.272.97.2017 1. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski 2. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia...

Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny wartości prawa własności nieruchomości - działki nr 165/1 o pow. 0,3307 ha położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 7 września 2017 roku OR.272.99.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PN. „Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny wartości prawa własności nieruchomości - działki nr 165/1 o pow. 0,3307 ha położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski zabudowanej budynkiem przychodni” Zamawiający:...

Zakup oraz obróbkę surowców do przygotowania bigosu leśnego w formie turnieju dwóch drużyn, organizacja stoisk, i przebiegu gotowania potrawy

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: zakup oraz obróbkę surowców do przygotowania bigosu leśnego w formie turnieju dwóch drużyn, organizacja stoisk, i przebiegu gotowania potrawy (z uwzględnieniem wymaganych przepisów) i wydawanie. Nazwa artykułu j.m. Ilość termin...

Wykonanie robót budowlanych: dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 6.06.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...