Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

Powiat Lwówecki: Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim. Uwaga! W dniu 26 lipca 2017r. zmieniono termin składania i otwarcia ofert na dzień 7 sierpnia 2017r. (godziny bez zmian). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Remont i rozbudowa oświetlenia ZPEW w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 547522-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Remont i rozbudowa oświetlenia ZPEW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Adaptacja pomieszczeń ZPEW we Lwówku Śląskim na oddział przedszkolny

Ogłoszenie nr 547351-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Adaptacja pomieszczeń ZPEW na oddział przedszkolny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Dostawa kruszyw drogowych w 2017 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę kruszyw drogowych w 2017 roku: - grys bazaltowy płukany 2-5 mm w ilości 100 ton, - kruszywo bazaltowe 0-31,5 mm w ilości 500 ton, - niesort lub odpad kamienny o uziarnieniu do max. 63 mm w ilości 500 ton. Szczegóły zamówienia...

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 5 lipca 2017r. OR.272.65.2017 Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2532D na odcinku Dworek-Pieszków

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2532D na odcinku Dworek - Pieszków" - odcinek o dł. 1,95 km (w km 4+350-6+300). Oferty należy składać w terminie do 18 lipca 2017r. godz. 8:45. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lówku...

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany kotłowni i instalacji CO w ZSET w Rakowicach Wlk. i PCZ w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 28 czerwca 2017r. OR.272.64.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt....

Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018" z podziałem na zadania (części): część 1 - Mirsk I część 2 - Mirsk II część 3 - Gryfów Śląski część 4 - Lubomierz część 5 - Lwówek Śląski. Wykonawca...