Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 546664-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Inny sposób: W formie pisemnej Adres: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony,...

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Służby Drogowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie do 30.000 euro na "Dostawę odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Służby Drogowej". Oferty należy składać na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski...

wykonanie przeglądu budynku przez specjalistę ornitologa i chiropterologa

Lwówek Śląski, dnia 13 kwietnia 2018 roku Powiat Lwówecki Ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: wykonanie przeglądu budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wlk., Rakowice Wlk. 48 przez...

Przewóz osób oraz rowerów na 2 imprezy

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz osób na dwie imprezy: „Rajd rowerowy po terenie Czech” i rajd rowerowy „Z regionem do niepodległości” i przewóz rowerów na rajd rowerowy „Z regionem do niepodległości”. Nazwa artykułu ...

Remont mostu JNI 01015899 w ciągu drogi powiatowej nr 2499D w km 5+227 w m.Rakowice Małe

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o wartości do 30.000 euro na "Remont mostu JNI 01015899 w ciągu drogi powiatowej nr 2499D w km 5+227 w m.Rakowice Małe". Termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2018r. o godz. 8:45. Oferty należy składać...

Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu pn. „Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja końcowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 310 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze miast: Mirsk, Wleń, Gryfów Śląski , Lubomierz i Lwówek Śląski.”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU pn. „Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja końcowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 310 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze miast: Mirsk, Wleń, Gryfów...

Wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie pracowni szkolnych: murarz-tynkarz ZPEW - MOS i pracowni rysunku technicznego oraz cukiernik ZPEW - SOSW w Lwówku Śląskim, pracowni nauki zawodu technik - informatyk w ZSET w Rakowicach Wlk. i technik - informatyk oraz technik - handlowiec w ZSOiZ w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 542122-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Powiat Lwówecki: „Wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie pracowni szkolnych: murarz-tynkarz ZPEW - MOS i pracowni rysunku technicznego oraz cukiernik ZPEW - SOSW w Lwówku Śląskim, pracowni nauki zawodu technik - informatyk w ZSET w Rakowicach Wlk. i technik - informatyk...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice Powiat Lwówecki ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice" w formule "zaprojektu i wybuduj". Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, obejmującej zakres...

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany kotłowni i instalacji CO w DPS Mirsk

Lwówek Śląski, dnia 3 kwietnia 2018r. OR.272.24.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt....