Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012

Lwówek Śląski: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 188651 - 2011; data zamieszczenia: 09.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

„Wymiana pokrycia dachu budynku „A” Szpitala przy ul. Rzecznej nr 25 w Gryfowie Śląskim wraz z robotami towarzyszącymi”

Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachu budynku A Szpitala przy ul. Rzecznej nr 25 w Gryfowie Śląskim wraz z robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 181597 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Powiat Lwówecki zwraca się z pytaniem ofertowym na przygotowanie filmu promocyjnego

Powiat Lwówecki zwraca się z pytaniem ofertowym na przygotowanie filmu promocyjnego. Zakres merytoryczny: 1) Film promocyjny będzie prezentować obszar Powiatu Lwóweckiego oraz Miasta Żaclerz i jego okolic (Czechy). Film będzie prezentować wybrane walory i możliwości turystyczne obu regionów oraz wybrane imprezy. Szczegółowy...

Usuwanie i przekazywanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski: Usuwanie i przekazywanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Lwóweckiego Numer ogłoszenia: 159767 - 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Adaptacja wzorcowego projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu moje boisko ORLIK 2012

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na„ Adaptacja wzorcowego projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu moje boisko ORLIK 2012” w związku z planowaną budową kompleksu boisk „Orlik” przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich 1. Zamawiający: Powiat...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Szpitalnej 4 (stary budynek szpitala)

Lwówek Śląski, dnia 1 czerwca 2011r. Zarząd Powiatu Lwóweckiego Al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Powiatu Lwóweckiego zwraca się o złożenie oferty cenowej wykonania dokumentacji projektowej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Szpitalnej 4 (stary budynek szpitala) którego...

„Budowa systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie„

Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnej instalacji systemu pożaru w budynku zabytkowym tj. w Pałacu w Nielestnie (Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17c, 59-610 Wleń) z urządzeniem do przesyłu sygnału alarmowego – dwutorowego (sygnał radiowy i sygnał po łączach telefonicznych – komutowanych);...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Lwówek Śląski: DEMONTAŻU, ODBIÓRZE, TRANSPORCIE I UNIESZKODLIWIANIU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W 2011 R. Numer ogłoszenia: 136243 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 97/33 obręb III Gryfowa Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 6.05.2011 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 38/3 obręb II Gryfowa Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 6.05.2011 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...