Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie i dostawa dwóch przyczep do przewozu rowerów dla Powiatu Lwóweckiego

Projekt: „Rowerowe LGD – aktywnie w wolnym czasie” ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Nazwa artykułu Symbol j.m. Ilość Data dostawy do Miejsce dostawy Pozycja 1. Przyczepa do przewozu 30 sztuk rowerów szt 1 2014-04-17 Lwówek Śląski Pozycja 2. Przyczepa...

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiacej kanał Młynówki położonej w Dębowym Gaju będącej własnością Skarbu Państwa

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Dębowym Gaju stanowiącej kanał Młynówki Rodzaj przetargu: Nieograniczony pisemny OGŁOSZENIE O II PRZETARGU STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Przeździedzy

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PRZEŹDZIEDZY GMINA WLEŃ POWIAT LWÓWECKI Rodzaj przetargu: Nieograniczony ustny Lwówek Śląski, dnia 20 lutego 2014 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA LWÓWECKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość wchodzącej...

Ogłoszenie o II przetargach na sprzedaż nieruchomosci stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/13 o pow. 0,1158 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15...

Remont drogi wewnętrznej o długości 200 mb, zlokalizowanej na działce nr 147 obręb Gryfów Śląski III z warstwą ścieralną wykonaną metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami

Powiat Lwówecki ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont drogi wewnętrznej o długości 200 mb, zlokalizowanej na działce nr 147 obręb Gryfów Śląski III z warstwą ścieralną wykonaną metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami". Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2014r. o godz....

Remont drogi wewnętrznej o długości 200 mb, zlokalizowanej na działce nr 147 obręb Gryfów Śląski III z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego

Powiat Lwówecki ogłasza przetarg nieograniczony na zadania pn. "Remont drogi wewnętrznej o długości 200 mb, zlokalizowanej na działce nr 147 obręb Gryfów Śląski III z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego. Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2014 o godz. 9:30. Bliższych informacji można uzyskać w Zarządzie Dróg...

przetarg nieograniczony na zadanie: remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze w budynku przy ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i sieci komputerowej

UWAGA : Załączniki nr 9 do nr 11 (dokumentacja projektowa) są dostępne przy przetargu na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, sieci komputerowej oraz remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim, przetarg został ogłoszony w dniu 10.01.2014r. ogłoszenie nr 11950. Załączniki mają taką samą...