Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2544D ul.Floriańska w Gryfowie Śląskim

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza zainteresowane podmioty do zkładania ofert w postępowaniu do 30.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2544D ul.Floriańska w Gryfowie Śląskim. termin wykonania 14 dni. Termin składania ofert upływa w dniu 5 września 2016r. o godz. 12:00. Oferty...

Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika przy ulicy Majowej w Lubomierzu

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika przy ulicy Majowej w Lubomierzu. Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2016r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie ZDP ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro, pok. nr 2. Otwarcie ofert o godz....

Ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek przy ul. Sadowej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/16 o pow. 0,1155 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15...

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie nawierzchni DW 364

Postępowanie do 30.000 euro na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 19+300-20+100 wraz z przebudową zatok postojowych oraz w km 26+200-26+800. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4 (I...

Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich 297 i 364

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza postępowanie do 30.000 euro na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2016/2017, z podziałem na części: część 1- DW 297 w m.Wojciechów - 1.884 m2, część 2 - DW 297 i 364 w m. Lwówek...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal nr 1 w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 16 sierpnia 2016 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 697 Ubocze

Lwówek Śląski, dnia 18 sierpnia 2016 roku Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży Stosownie do art. 11 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 41 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami...

Przetarg na dostawę piasku płukanego frakcja 0-2 w ilości 10.000 ton (II)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg w trybie do 30.000 euro na Dostawę piasku płukanego frakcja 0-2 w ilości 10.000 ton. Piasek przeznaczony będzie do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016-2017. Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2016r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie...

przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie: Remonty w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego ( 5 części)

Uwaga: wymieniono złacznik nr 1 w którym w punkcie 2 winno być zgodnie z SIWZ: Oferuję wykonanie zamówienia w ciągu (min 60 dni , max 75 dni)