Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

opracowanie elektronicznej wersji prezentacji szlaków rowerowych położónych na terenie powiatu lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 17 października 2012 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie elektronicznej wersji prezentacji szlaków rowerowych położonych na terenie powiatu lwóweckiego. 1....

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżwę nieruchomości położonej w Dębowym Gaju stanowiącej kanał Młynówki

Lwówek Śląski, dnia 17 października 2012 r. Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Dębowym Gaju stanowiącej kanał Młynówki Rodzaj przetargu: Nieograniczony ustny OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 139/1 położonej w obrębie Nielestno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nielestno gmina Wleń w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 139/1 o pow. 0,90 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) w...

Ogłoszeie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 152/5 położonej w obrębie III Gryfówa Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej nr 152/5 o pow. 70 m2- obręb Gryfów Śląski – III . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 3.000,00 zł (słownie: trzy...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Lwówek Śląski, dnia 09 października 2012 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NA OKRES 10 LAT NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA WEDŁUG PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA Lp. Nr działki Obręb geodezyjny Pow. działki w...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 60/12 położona w Kotliskach

Lwówek Śląski, dnia 9 października 2012 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że...

przygotowanie wyżywienia dla 336 uczestników turnieju piłki ręcznej

Lwówek Śląski, dnia 4 października 2012 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przygotowanie wyżywienia dla 336 uczestników turnieju piłki ręcznej: Termin turnieju Miejsce wydania posiłku Ilość...