Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie I Lwówka Śląskiego zabudowanej budynkiem prosektorium

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie I Lwówka Ślaskiego i obrębie III Gryfowa Śląskeigo przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: - 172/3 o pow. 0,4316 ha, - 172/4 o pow. 0,0310 ha, - 172/7 o pow. 0,0163 ha, - 172/10 o pow. 0,0688 ha, - 165/1 o pow. 0,3307 ha położone...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oddział w Przecznicy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

Wykonanie remontu dachu na budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4.

Nazwa Zamawiającego: Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim REGON: 230821606 NIP: 616-14-10-172 Miejscowość Lwówek Śląski Adres: Al. Wojska Polskiego 25a Strona internetowa: www.powiatlwowecki.pl Godziny urzędowania: Pn – godz. 8:00 – 16:00 Pn-Pt godz. 7:30 – 15:30 znak postępowania: OR.ZP.PN/10/10...

Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim znak postępowania: OR.ZP.PN/07/10 1. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: - Biuletyn Zamówień Publicznych...

Pełnienie funkcji szkolnych liderów programów rozwojowych w Powiecie Lwóweckim w ramach realizacji PROJEKTU: „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI podziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi...

ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH/POZASZKOLNYCH UKIERUNKOWANYCH NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ ZAJĘĆ WYRÓWNAW-CZYCH W OPARCIU O PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT LWÓWECKI

Lwówek Śląski, dnia 17.11.2010 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r....

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy (dot. dz. nr 172/8 położonej w obrębie I Lwówka Śląskiego)

Lwówek Śląski, dnia 10 listopada 2010 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...

świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć wyrównawczych w oparciu o programy rozwojowe szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki.

Powiat Lwówecki ogłasza przetarg na świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć wyrównawczych w oparciu o programy rozwojowe szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 141, 143, 145, 146 połozonych w obrebie III Gryfowa Śląskeigo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 141 o pow. 0,1050 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3. ...