Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Realizacja Projektu Kapitał Ludzki Człowiek – najlepsza inwestycja w roku 2010

OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim zaprasza do składania ofert, do dnia 27.01.2010r. na realizację następujących zadań: Warsztaty fotograficzno – socjologiczne. Przewiduję się uczestnictwo 12 osób. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu osoby szkolącej do DPS w...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy - działka nr 152/3 o pow. 67 m2 oraz działka nr 152/5 o pow. 70 m2 połozone w obrebie III Gryfowa Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 12.01.2010 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rakowicach Wielkich zabudowanej pawilonem mieszkalnym byłego internatu szkolnego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 309/64 o pow. 1440 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rakowicach Wielkich w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/64 o pow. 1440 m2, obręb Rakowice Wielkie, zabudowanej wyodrębnionym obiektem pawilonu mieszkalnego byłego internatu...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych kompleksem budynkówi budowli DPS w Mirsku oddział w Przecznicy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 485/11 o pow. 1,4459 ha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 485/11 o pow. 1,4459 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 139, 141, 142, 143, 144, 145

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż sześciu nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim, obręb Gryfów Śląski – III, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 139 o pow. 0,0883 ha Cena wywoławcza – 18.429,00...

Przyjazny mieszkańcom @-Powiat. Informatyzacja starostwa celem wdrożenia nowoczesnych usług

Lwówek Śląski, dnia 23 grudnia 2009 r. Powiat Lwówecki w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 i 52 fax (075) 782 36 54 Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą...

wykaz nieruchomości przeznaczonuch do sprzedaży - dz. nr 372 o pow. 0,1759 ha położona w Lwówku Śląskim, której Powiat Lwówecki jest właścicielem w udziale 4270/10000

Lwówek Śląski, dnia 7.12.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...

dostawa nabiału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim.

Lwówek Śląski, dnia 14 grudnia 2009 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9, 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 45 25, fax (075) 782 35 77 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza...

Dostawa pieczywa do ZPEW w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 14 grudnia 2009 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9, 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 45 25, fax (075) 782 35 77 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza...