Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego, w sezonie zimowym 2017/2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018, z podziałem na części: część 1 - droga wojewódzka nr 297 w miejscowości Wojciechów...

Dostawa piasku płukanego frakcja 0-2 w ilości 10.000 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę piasku płukanego frakcja 0-2 w ilości 10.000 ton. Zapytanie ofertowe do 30.000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2017r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie ZDP we Lwówku Śląskim ul.Szpitalna...

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton. Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2017r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie ZDP we Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2. Otwarcie ofert...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania 1,2,3,4

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania (części); Część 1 - MIRSK I Część 2 - MIRSK II Część 3 - GRYFÓW ŚLĄSKI Część 4 - LUBOMIERZ Termin składania...

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Remont toalety ZPEW

Ogłoszenie nr 595401-N-2017 z dnia 2017-09-29 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Remont toalety PEW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Remont sali gimnastycznej ZPEW

Ogłoszenie nr 595355-N-2017 z dnia 2017-09-29 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Remont sali gimnastycznej ZPEW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania 1,2,3,4

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania (części); Część 1 - MIRSK I Część 2 - MIRSK II Część 3 - GRYFÓW ŚLĄSKI Część 4 - LUBOMIERZ Termin składania...

Dostawa 4 schodołazów do jednostek oświatowych powiatu lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 15 września 2017r. OR.272.108.2017 Zaproszenie do składania ofert dotyczące dostawy 4 schodołazów do jednostek oświatowych powiatu lwóweckiego ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone na...