Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Powiat Lwówecki zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice - odcinek o dł. 2,58 km (w km 4+629 – 7+209). Przedmiot...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lwóweckiego

Powiat Lwówecki: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lwóweckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Zaproszenie do składania ofert: Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 280 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU pn. „Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 280 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek...

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Mirsku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w ciągu ulic Ofiar Oświęcimskich, Przedmieście i Betleja w Mirsku wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej" oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Termin...

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Golejów - Pasiecznik

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na: "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Golejów - Pasiecznik". Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 12 czerwca 2017r. do...

Odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na terenie Powiatu Lwóweckiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na terenie Powiatu Lwóweckiego: - droga wojewódzka nr 297 Włodzice Wielkie - Lwówek Śląski - Pasiecznik w km 81+467-111+534, z wyłączeniem odcinka zamiejskiego...