Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 143, 145, 146 obręb III gryfowa Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 143 o pow. 0,0991 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3. ...

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: dowóz uczestników projektu na wycieczki edukacyjne dla projektu „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Podziałanie 9.1.2

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: dowóz uczestników projektu na wycieczki edukacyjne dla projektu „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Podziałanie 9.1.2 1. Zamawiający: Powiat Lwówecki,...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego zwraca się o złożenie oferty cenowej wykonania zadania pn. zarządzanie projektem – przygotowanie wnioskuo dofinansowanie, pozyskanie środków z NFOŚiGW i rozliczenie projektu dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w ramach dofinansowania z Konkursu NFOŚiGW „System zielonych inwestycji”

Lwówek Śląski, dnia 27 kwietnia 2011r. Zarząd Powiatu Lwóweckiego Al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Powiatu Lwóweckiego zwraca się o złożenie oferty cenowej wykonania zadania pn. zarządzanie projektem – przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pozyskanie środków...

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług kosztorysowania i oceny wniosków osób niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych

Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług. Zamawiający Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego...

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOL

Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług Zamawiający Powiat Lwówecki Przedmiot zamówienia Opiniowanie wniosków...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograiczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej w Przecznicy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w Lwówku Śląskim i Gryfowie Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: - 172/3 o pow. 0,4316 ha, - 172/4 o pow. 0,0310 ha, - 172/7 o pow. 0,0163 ha, - 172/10 o pow. 0,0688 ha, - 165/1 o pow. 0,3307 ha położone...

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierzawę nieruchomości położonej w Lwówku Śląskim, zabudowanej budynkiem prosektorium

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na realizacji doradztwa pedagogicznego w zakresie problemów społecznych oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i psychologicznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lwówecki

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na realizacji doradztwa pedagogicznego w zakresie problemów społecznych oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i psychologicznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lwówecki w ramach realizacji PROJEKTU: „LEPSZA EDUKACJA...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI GEODEZYJNE

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza przetarg nieogranczony na wykonanie usług geodezyjnych w Powiecie Lwóweckim