Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont drogi powiatowej nr 2544D - ulica Floriańska w Gryfowie Śląskim

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 2544D - ul.Floriańska w Gryfowie Śląskim na dł. 0,706 km (km 0+000-0+706) [ intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012r.]. Oferty należy składać w terminie do 29 sierpnia 2017r. godz. 8:45. Miejsce składania ofert:...

Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku w km 18+360-19+300 oraz na odcinku w km 22+000-22+600

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku w km 18+360-19+300 oraz na odcinku w km 22+000-22+600. Oferty należy składać w terminie do 21 sierpnia 2017r. godz. 8:45. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku...

Adaptacja pomieszczeń ZPEW na oddział przedszkolny

Ogłoszenie nr 556333-N-2017 z dnia 2017-07-21 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Adaptacja pomieszczeń ZPEW na oddział przedszkolny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Powiat Lwówecki zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice - odcinek o dł. 2,58 km (w km 4+629 – 7+209). Przedmiot...

Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

Powiat Lwówecki: Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim. Uwaga! W dniu 26 lipca 2017r. zmieniono termin składania i otwarcia ofert na dzień 7 sierpnia 2017r. (godziny bez zmian). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Remont i rozbudowa oświetlenia ZPEW w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 547522-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Remont i rozbudowa oświetlenia ZPEW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Adaptacja pomieszczeń ZPEW we Lwówku Śląskim na oddział przedszkolny

Ogłoszenie nr 547351-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Adaptacja pomieszczeń ZPEW na oddział przedszkolny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...