Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 574-1 położonej w Rębiszowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rębiszowie w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 574/1 o pow. 0,2271 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.210,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście dziesięć...

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oddział w Przecznicy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu w budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 30 lipca 2009 r. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że...

Sprzedaż składników majątków trwałych : samochodu specjalnego MAN i ciągnika rolniczego Ursus

Zarząd Druk Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1 ogłasza przetarg ustny - licytacja na sprzedaż samochodu specjalnego MAN z pługiem i piaskarką oraz ciągnika rolniczego Ursus.

Remont korytarzy, sanitariatów i rejestracji w Przychodni Rejonowej-parter budynku przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, 10.07.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: „remontu korytarzy, sanitariatów i rejestracji w Przychodni Rejonowej-parter budynku przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim”. Nr sprawy: 2/2009/ZP Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 41 Pzp Samodzielny...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 574-1 położonej w Rębiszowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rębiszowie w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 574/1 o pow. 0,2271 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Wadium...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 485/11 położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 485/11 o pow. 1,4459 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści...

Remont korytarzy, sanitariatów i rejestracji w Przychodni Rejonowej-parter budynku przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, 17.06.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: „remontu korytarzy, sanitariatów i rejestracji w Przychodni Rejonowej-parter budynku przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim”. Nr sprawy: 1/2009/ZP Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 41 Pzp Samodzielny...

Remont dachu i stropów budynku ZPEW w Lwówku Śląskim przy ul. Parkowej 3

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim, ul. Parkowa 9 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 45 25 fax (075) 782 35 77 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym,...

Wykaz nieruchomośći przeznaczonej do sprzedazy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 485/11 połozonej w obrębie IV Lwówka Śląaskiego

Lwówek Śląski, dnia 5.05.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...