Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu na wynajem wolnych pomieszczeń w budynku starego szpitala w Lwówku Śląskim

Załącznik do Uchwały Nr 160/17/09 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 16 lutego 2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na wynajem wolnych pomieszczeń Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na drugim piętrze w budynku „starego” szpitala...

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomści położonych w Rakowicach Wielkich i Rakowicach Małych

Załącznik do Uchwały Nr 160/15/09 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 16 lutego 2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: działka nr 85/9 o pow. 1,4589 ha , położona w Rakowicach Wielkich działka nr 234/8...

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oddział w Przecznicy

Załącznik do Uchwały Nr 160/14/09 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 16 lutego 2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz.172/1 Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 07. 01. 2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Załącznik do Uchwały Nr 146/136/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 8 grudnia 2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: działka nr 85/9 o pow. 1,4589 ha , położona w Rakowicach Wielkich działka nr 234/8...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz 372 o pow. 0,1759 ha ( udział 4270/10000)

Załącznik do Uchwały Nr 145/133/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 4 grudnia.2008 r. Lwówek Śląski, dnia 4. 12. 2008 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261...

Dostawa zestawu do wideoendoskopii

Lwówek Śląski, dnia 28 listopada 2008 r. Powiat Lwówecki Z siedzibą w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 i 52 fax (075) 782 36 54 Zarząd Powiatu Lwóweckiego, Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie...

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A

Lwówek Śląski, dnia 20 listopada 2008 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 i 52 fax (075) 782 36 54 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą...

Przetarg na sprzedaz nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej w Mirsku o. Przecznica

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz nr 85/9 o pow. 1,4589 ha- Rakowice Wielkie, dz nr 234/8 o pow. 0,9662 ha-Rakowice Małe

Lwówek Śląski, dnia 27.10.2008 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały...