Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/30 o pow. 1656 m2 położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego

Załącznik do Uchwały Nr 108/59/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 24 czerwca 2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 215/30 o pow. 0,1656...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rakowicach Wielkich zabudowanej pawilonem mieszkalnym byłego internatu szkolnego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 309/64 o pow. 1440 m2

Załącznik do Uchwały Nr 108/58/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 24 czerwca 2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rakowicach Wielkich w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/64 o pow. 1440...

Zabezpieczenie kościoła w Sobocie pw. Św. Piotra i Pawła

Lwówek Śląski, dnia 16 czerwca 2008 r. Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej...

wykonanie adaptacji pomieszczeń starego szpitala na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 20 czerwca 2008 r. Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej...

Wykaz pomieszczeń

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu

Załącznik do Uchwały Nr 103/56/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 11 czerwca 2008 r. Lwówek Śląski, dnia 11 czerwca 2008 r. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 309/64 o pow. 1440 m2 położona w Rakowicach Wielkich zabudowana pawilonem mieszkalnym byłego internatu szkolnego

Lwówek Śląski, dnia 20.05.2008 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 165/3 o pow. 1693 m2 położona w obrębie I Lwówka Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 20.05.2008 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 215/30 o pow. 1656 m2 położona w obrębie IV Lwówka Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 20.05.2008 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...

Przetarg na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w budynku przy ul. Złotoryjskiej 38 w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Złotoryjskiej 38 w Lwówku Śląskim: pomieszczenie nr 1 o powierzchni 22 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym...

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 16 maja 2008 r. Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 137.000...