Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert: Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 350 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski.

Lwówek Śląski, dnia 30 maja 2017 r. OR.272.56.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU pn. „Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 350 zakładanych gniazdowo punktów...

Remont drogi powiatowej nr 2525D w miejscowości Oleszna Podgróska na odcinku o długości 0,14 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2525D w miejscowości Oleszna Podgórska na odcinku o długości 0,14 km. Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 29 maja 2017r. do godz. 8:15. Oferty złożone po terminie nie będą...

Wykonanie projektu oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 2491D Pławna-Łupki-Wleń-Nielestno-Pilchowice-Strzyżowiec

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na wykonanie projektu oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 2491D Pławna - Łupki - Wleń - Nielestno - Pilchowice - Strzyżowiec. Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 29 maja 2017r. do godz. 8:15. Oferty złożone po...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 309/38 o pow.23 m2 położona w Rakowicach Wielkich wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przewidzianej na cele zabudowy boksem garażowym, położonej w Rakowicach Wielkich gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/38 o pow. 23 m2wraz z udziałem...

Remont drogi powiatowej nr 2280D w miejscowości Ustronie

Zarząd Dróg Powiatowtowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2280D w m.Ustronie o dł. 1,1 km (km 0+000 - 1+100). Termin składania ofert upływa w dniu 1 czerwca 2017r. o godz. 8:45. Miejsce składania ofert - Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro,...

Wymiany pionu wodnego, doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej w ZSOiZ w Lwówku Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 17.05.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Przegląd mostów w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego - kontrola okresowa roczna i pięcioletnia łącznie. Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2017r. o godz. 8:45. Publiczne otwarcie...

Przegląd dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego - kontrola okresowa roczna i pięcioletnia łącznie. Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2017r. o godz. 8:45. Publiczne otwarcie ofert w siedzibie zamwiającego...