Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa kruszyw drogowych w 2017 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę kruszyw drogowych w 2017 roku: - grys bazaltowy płukany 2-5 mm w ilości 100 ton, - kruszywo bazaltowe 0-31,5 mm w ilości 500 ton, - niesort lub odpad kamienny o uziarnieniu do max. 63 mm w ilości 500 ton. Szczegóły zamówienia...

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 5 lipca 2017r. OR.272.65.2017 Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2532D na odcinku Dworek-Pieszków

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2532D na odcinku Dworek - Pieszków" - odcinek o dł. 1,95 km (w km 4+350-6+300). Oferty należy składać w terminie do 18 lipca 2017r. godz. 8:45. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lówku...

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany kotłowni i instalacji CO w ZSET w Rakowicach Wlk. i PCZ w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 28 czerwca 2017r. OR.272.64.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt....

Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018" z podziałem na zadania (części): część 1 - Mirsk I część 2 - Mirsk II część 3 - Gryfów Śląski część 4 - Lubomierz część 5 - Lwówek Śląski. Wykonawca...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Powiat Lwówecki zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice - odcinek o dł. 2,58 km (w km 4+629 – 7+209). Przedmiot...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lwóweckiego

Powiat Lwówecki: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lwóweckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...