Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe do 30.000 euro - nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym obejmującym przebudowę drogi wojewódzkiej nr 364

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364". Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym obejmującym przebudowę drogi wojewódzkiej nr...

Remont i rozbudowa oświetlenia w ZPEW

Powiat Lwówecki-Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont i rozbudowa oświetlenia w ZPEW reprezentowany przez Dyrektora Marka Sokołowskiego Siedziba Zamawiającego: Ul. Szpitalna 4 Kod pocztowy: 59-600, miejscowość: Lwówek Śląski NIP 616-14-10-172 województwo: dolnośląskie,...

Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Powiat Lwówecki: Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Remont drogi powiatowej nr 2544D - ulica Floriańska w Gryfowie Śląskim

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 2544D - ul.Floriańska w Gryfowie Śląskim na dł. 0,706 km (km 0+000-0+706) [ intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012r.]. Oferty należy składać w terminie do 29 sierpnia 2017r. godz. 8:45. Miejsce składania ofert:...

Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku w km 18+360-19+300 oraz na odcinku w km 22+000-22+600

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku w km 18+360-19+300 oraz na odcinku w km 22+000-22+600. Oferty należy składać w terminie do 21 sierpnia 2017r. godz. 8:45. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku...

Adaptacja pomieszczeń ZPEW na oddział przedszkolny

Ogłoszenie nr 556333-N-2017 z dnia 2017-07-21 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Adaptacja pomieszczeń ZPEW na oddział przedszkolny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...