Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert: Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 280 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU pn. „Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 280 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek...

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Mirsku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w ciągu ulic Ofiar Oświęcimskich, Przedmieście i Betleja w Mirsku wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej" oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Termin...

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Golejów - Pasiecznik

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na: "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Golejów - Pasiecznik". Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 12 czerwca 2017r. do...

Odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na terenie Powiatu Lwóweckiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na terenie Powiatu Lwóweckiego: - droga wojewódzka nr 297 Włodzice Wielkie - Lwówek Śląski - Pasiecznik w km 81+467-111+534, z wyłączeniem odcinka zamiejskiego...

Zaproszenie do składania ofert: Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 350 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski.

Lwówek Śląski, dnia 30 maja 2017 r. OR.272.56.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU pn. „Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 350 zakładanych gniazdowo punktów...

Remont drogi powiatowej nr 2525D w miejscowości Oleszna Podgróska na odcinku o długości 0,14 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2525D w miejscowości Oleszna Podgórska na odcinku o długości 0,14 km. Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 29 maja 2017r. do godz. 8:15. Oferty złożone po terminie nie będą...

Wykonanie projektu oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 2491D Pławna-Łupki-Wleń-Nielestno-Pilchowice-Strzyżowiec

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na wykonanie projektu oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 2491D Pławna - Łupki - Wleń - Nielestno - Pilchowice - Strzyżowiec. Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 29 maja 2017r. do godz. 8:15. Oferty złożone po...