Przetargi

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy (dot. dz. nr 172/8 położonej w obrębie I Lwówka Śląskiego)

                                                                                          

                                          

 

                                                                                   Lwówek Śląski, dnia 10 listopada 2010 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651)  Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona
do dzierżawy następująca  nieruchomość wchodząca w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

- dz. nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Lwówku  Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1S/ 00023266/5.

 

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 4.500,00 zł  netto miesięcznie.

Czynsz będzie wnoszony do 10-go każdego miesiąca z góry.

Opłaty za dostawę mediów będą naliczane wg zużycia ( woda, energia elektryczna) oraz wg stawki ryczałtowej (centralne ogrzewanie), po cenach dostawcy. Na dostawę mediów dzierżawca  powinien zawrzeć odrębna umowę z ich dostawcą.

 

Czynsz podlega waloryzacji zgodnie z Uchwałą Nr LII/44/02 Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 10 października 2002 roku w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2002 roku Nr 246 poz. 3402 ze zmianami).

 

Wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie prosektorium. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu pisemnego ograniczonego i zostanie z nim zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

 

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.powiatlwowecki.pl oraz  urzędowego publikatora teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości                                  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (brama C pokój 102), pod nr tel. (075) 782  28  94.

                                                         STAROSTA

                                                        Artur Zych             

                                                       

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2010 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 967
16 listopada 2010 14:10 Witold Rudolf - Dodanie dokumentu.