Przetargi

Wykonanie remontu dachu na budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4.

Nazwa Zamawiającego:       Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim

REGON:                               230821606

NIP:                                       616-14-10-172

Miejscowość                          Lwówek Śląski

Adres:                                                Al. Wojska Polskiego 25a

Strona internetowa:             www.powiatlwowecki.pl

Godziny urzędowania:        Pn – godz. 8:00 – 16:00

Pn-Pt godz. 7:30 – 15:30

znak postępowania: OR.ZP.PN/10/10 

  1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

            Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

-    Biuletyn Zamówień Publicznych         Nr 334015 z dnia 23.11.2010r.

-    strona internetowa Zamawiającego – http://www.bip.powiatlwowecki.pl/

-    tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4.

CPV 45000000-7 – ROBOTY BUDOWALNE

 Przedmiot zamówienia obejmuje:

Czynności mające na celu wymianę pokrycia  dachu wraz z naprawą – wymianą elementów  konstrukcji na  budynku biurowym – dawnego starego szpitala- przy ulicy Szpitalnej nr 4 w Lwówku Śląskim.

Do wykonania są następujące elementy dachu:

–                    nowe pokrycie dachu z dachówki karpiówki z zachowaniem jego formy, do wymiany konstrukcja okienek „ wole oko „ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanej dalej „ST”

–                    do wymiany wszystkie przypustnice – inaczej przysuwnice, zgodnie ze ST, wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, przemurowanie kominów ponad dachem i fragmentu ściany podpierającej krokiew koszowa od strony zachodniej dachu, wykonanie prawidłowego odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej, zgodnie ze ST, białkowanie kominów pod dachem. Wykonanie robót wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi realizacji tego zamierzenia.

- budynek podlega ochronie konserwatorskiej. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony określił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura
w Jeleniej Górze w piśmie z dnia 21.04.2010r. ZN-ZK-415-101/2010 l.dz.1801.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2010 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 2009
14 grudnia 2010 10:26 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_postepowania_w_doc.docx] do dokumentu.
07 grudnia 2010 12:57 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [p1020784.jpg] do dokumentu.
07 grudnia 2010 12:56 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [p1020783.jpg] do dokumentu.