Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oddział w Przecznicy

                                                                                           

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              II przetarg ustny nieograniczony

 

 

na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami:

336    o pow. 3500 m2 ,

261/1 o pow. 1800 m2

332/3 o pow. 128 m2

386/4 o pow. 150 m2  (udział ½ )

zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 646.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych)

 

Wadium – 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:

KW – 21907 – dz. nr 336,

KW – 24880 – dz. nr 332/3 i nr 261/1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KW – JG1S/00024593/3 – dz. nr 386/4 (udział ½).

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta        i Gminy Mirsk działka nr 336 położona w Przecznicy posiada w około 50% symbol UZ – usługi służby zdrowia, salonów kosmetycznych i odnowy biologicznej, wypoczynku sanatoryjnego, w pozostałej części posiada symbol MN I – zabudowa mieszkaniowa. Działka położona jest w całości w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej stanowiącej otulinę dla strefy „B”. Działki o numerach 261/1, 386/4, 332/3 położone w Przecznicy posiadają symbol MN I – zabudowa mieszkaniowa. Działki położone są w całości w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej stanowiącej otulinę dla strefy „B”.

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                         Przetarg odbędzie się w  dniu 1 lutego 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1100  

 

Działki gruntowe; działka nr 336, AM 1,  o powierzchni  3500 m2, obręb Przecznica zabudowana głównym budynkiem byłego Domu Pomocy Społecznej, działka nr 261/1, AM 1,            o powierzchni  1800 m2, obręb Przecznica zabudowana budynkiem garażowym, działka nr 332/3, AM 1,  o powierzchni  128 m2, obręb Przecznica i działka nr 386/4, AM 1,                   o powierzchni 150 m2, obręb Przecznica, zlokalizowane są w peryferyjnej strefie wsi Przecznica. Działki graniczą z sąsiednimi nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi oraz działkami niezabudowanymi przeznaczonymi w planie miejscowym na cele rolne. W bliskim i dalszym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się; przystanek komunikacji PKS, punkty handlowe         i usługowe, budynki mieszkalno-gospodarcze i gospodarcze wolnostojące oraz grunty rolne     i leśne. Na terenie wsi w której położona jest działka dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Część obrębu stanowią tereny zabudowane, grunty rolne i leśne a także grunty niezabudowane. Kształt działek nieregularny, teren pochylony w kierunku wschodnim. Droga twarda, dojazd na teren nieruchomości nieograniczony. Warunki geotechniczne dobre. Wewnętrzne drogi dojazdowe utwardzone kruszywem drogowym, chodniki utwardzone kostką betonową. Teren działek dobrze zagospodarowany zielenią niską i wysoką. Na terenie działki nr 336 znajduje się starodrzew sosny, modrzewia, klonów i brzozy. Teren działek całkowicie ogrodzony ogrodzeniem wykonanym z siatki ogrodowej w ramach zamocowanych do słupków stalowych osadzonych w cokole betonowym. Wjazd na teren działek poprzez dwuskrzydłową bramę wjazdową wykonaną z kształtowników stalowych. Lokalizacja działek przy funkcji usługowej, pensjonatowej bardzo atrakcyjna, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo lasów  i terenów spacerowych. Działki uzbrojone w instalację elektryczną, instalację wodną z własnego ujęcia wody z hydroforem, kanalizację podłączoną do własnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków i instalację teletechniczną. Na terenie działki nr 336 znajduje się stalowy zbiornik na gaz propan-butan wykorzystywany na potrzeby kuchni oraz lokalna oczyszczalnia ścieków bytowych. Zbiornik oraz oczyszczalnia ścieków oddzielone są od pozostałej części działki ogrodzeniem z siatki stalowej. 

                                  

 OPIS STANU TECHNICZNO – UŻYTKOWEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO

Budynek mieszkalny byłego Domu Pomocy Społecznej, jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, wolnostojącym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Budynek złożony z dwóch segmentów, segmentu głównego wybudowanego w ok. 1910 r. i segmentu dobudowanego w ok. 1975 roku. W segmencie starszym będącym główną bryłą budynku, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym,       w piwnicy znajdują się pomieszczenia węzła ciepłowniczego z piecem i zbiornikami na olej opałowy oraz pomieszczenia hydroforni ze zbiornikiem wody, na parterze usytuowane są pomieszczenia biurowe i gospodarcze a na wyższych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia mieszkalne pensjonariuszy, świetlica, pomieszczenia sanitarne, socjalne           i gospodarcze. W części parteru dobudówki znajduje się część żywieniowa, blok kuchenny składający się z pięciu pomieszczeń magazynów żywnościowych i artykułami niezbędnymi do pracy kuchni do przygotowywania posiłków, pomieszczenie wstępnego przygotowania warzyw i pomieszczenia zasadniczego z wydzieloną częścią do zmywania naczyń.                 W głównym pomieszczeniu kuchni znajdują się dwie windy towarowe podające posiłki na poziom parteru do pomieszczenia stołówki. Na piętrze znajdują się pokoje i pomieszczenia sanitarne dla pensjonariuszy. Segment główny wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty, ściany fundamentowe i ściany piwnic murowane z kamienia na zaprawie wapiennej. Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły pełnej, na zaprawie wapiennej. Dach konstrukcji drewnianej z wbudowanymi lukarnami w połaci dachowej co stało się elementem kształtującym bryłę budynku nadając mu wyróżniający go styl architektoniczny, kryty dachówką ceramiczną. Konstrukcja dachu konstrukcji jętkowej bez ocieplenia. Strop nad piwnicą odcinkowy murowany z cegły pełnej, na belkach stalowych typu Kleina. Stropy kondygnacji wyższych częściowo żelbetowe częściowo drewniane, strop poddasza budynku w całości drewniany. Schody piwnic betonowe. Schody klatki schodowej żelbetowe okładane masą lastryko. Okna w segmencie głównym nowe wykonane z profili PCV. Nad częścią dobudowaną wykonano stropodach płaski żelbetowy, kryty papą asfaltową. Ściany konstrukcyjne segmentu dobudowanego murowane z cegły pełnej oraz z pustaków     o grubości ok. 38 cm. Strop nad parterem wykonany z prefabrykowanych płyt żelbetowych małowymiarowych. Stolarka okienna skrzynkowa drewniana, drzwi wewnętrzne płycinowe pełne i oszklone. Główne drzwi wejściowe do budynku usytuowane w segmencie głównym oraz oddzielne drzwi wejściowe do pomieszczeń kuchennych w segmencie dobudowanym, wykonane z profili PCV częściowo przeszklone. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III malowane farbami olejnymi (lamperie) i farbami emulsyjnymi. Elewacja w segmencie głównym tynki gładkie cementowo-wapienne kat. III malowane farbami emulsyjnymi.         W segmencie dobudowanym elewacja tynki cementowo-wapienne nakrapiane. Podłogi na piętrze i poddaszu użytkowym drewniane, w węzłach sanitarnych posadzki cementowe.        w piwnicach posadzki cementowe. W pomieszczeniach kotłowni na posadzkach ułożono płytki o wymiarach 30x30 cm, powierzchnie ścian do wysokości ok. 1,60 m wyłożone glazurą o wymiarach 20x20 cm pozostałe powierzchnie ścian malowane farbami emulsyjnymi.         W pomieszczeniach mieszkalnych pensjonariuszy na podłogach ułożono wykładziny PCV, powierzchnie ścian malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych na posadzkach cementowych ułożono płytki o wymiarach 30x30 cm, powierzchnie ścian wyłożono glazurą. Na korytarzach wykładziny PCV i posadzki lastrykowe.                            W pomieszczeniach kuchennych i stołówce na posadzkach ułożono płytki lastrykowe             o wymiarach 30x30 cm, powierzchnie ścian wyłożone glazurą o wymiarach 15x15 cm,         w pomieszczeniu stołówki powierzchnie ścian malowane farbami emulsyjnymi. Od strony południowej do segmentu dobudowanego, wykonano podjazd dla pensjonariuszy poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest to konstrukcja stalowa o długości ok. 40 m, z barierkami ochronnymi, na powierzchni zjazdowej ułożono stalową blachę ryflowaną. Budynek obecnie nie użytkowany do celów Domu Pomocy Społecznej, posiada wyposażenie techniczne i układ pomieszczeń charakterystyczny dla budynków pensjonatowych i domów wypoczynkowych. Obiekt może być adaptowany dla potrzeb sanatoryjnych jak i szpitalnych. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wodną z własnego ujęcia wody z hydroforem, kanalizację ogólnospławną podłączoną do własnej biologicznej oczyszczalni ścieków i instalację teletechniczną. Ogrzewanie budynku z pieca na olej opałowy usytuowanego w piwnicy budynku. Od strony zachodniej do budynku dobudowano szyb windy towarowo osobowej, wykonany w 2002 roku. Budynek o średnim stopniu zużycia technicznego. W elementach konstrukcyjnych obiektu występują niewielkie uszkodzenia, widoczne zawilgocenie ścian i posadzek części piwnicy i przyziemia budynku. Cech i właściwości wbudowanych materiałów obniżone. Budynek o średnim poziomie rozwiązań użytkowych oraz średnim poziomie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne, niezbędne dla pełnionej przez obiekt funkcji. W obrębie budynku w okresie jego eksploatacji, przeprowadzono szereg remontów bieżących. Remonty polegały na wymianie wszystkich instalacji wewnętrznych oprócz instalacji elektrycznej, oraz wykonano szereg robót podnoszących standard budynku takie jak glazury ścian i płytki posadzkowe                 w pomieszczeniach kuchennych i węzłach sanitarnych. Wykonywane były bieżące przeglądy budynku wraz z instalacjami, co jest wykazane w prowadzonej książce obiektu budowlanego. W budynku zamieszkiwało ok. 65 pensjonariuszy.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 27 stycznia 2011 r.  wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 .

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

Pierwszy przetarg dla przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 12 października 2010 r.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

 

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

 

                                                                  

                                   STAROSTA

                                  Artur Zych 

 

Lwówek Śląski, dnia 23.11.2010 r.

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2010 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1189
26 listopada 2010 10:31 Witold Rudolf - Dodanie dokumentu.