Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie I Lwówka Ślaskiego i obrębie III Gryfowa Śląskeigo przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

  przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki  nr:

- 172/3 o pow. 0,4316 ha,

- 172/4 o pow. 0,0310 ha,

- 172/7 o pow. 0,0163 ha,

- 172/10 o pow. 0,0688 ha,

- 165/1 o pow.  0,3307 ha 

położone w obrębie I Lwówka Śląskiego oraz budynek tlenowni posadowiony na działce dz. nr 172/8 położonej w obrębie I Lwówka Śląskiego,

-153 o pow. 2,3755 ha,

-151 o pow. 0,2318 ha

 położone w obrębie III Gryfowa Śląskiego

stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego.

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste  JG1S/00030260/5, JG1S/00023265/8, JG1S/00023266/5.

 

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 30.000,00 zł netto miesięcznie

 

Wyżej opisane nieruchomości przeznaczone są na prowadzenie działalności medycznej (szpital i przychodnia) w zakresie dotychczas świadczonych usług z możliwością ich rozszerzenia. Dzierżawca przedmiotowych nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu pisemnego ograniczonego i zostanie z nim zawarta umowa dzierżawy na czas nieokreślony.

Przetarg jest ograniczony do podmiotów posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej – PKD – 8610Z – działalność szpitali 8611Z – szpitalnictwo a ponadto prowadzących działalność na terenie Gminy Lwówek Śląski i Gryfów Śląski.

                                                                                                                                                                                          

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości opisanych w ogłoszeniu o przetargu z dnia 14 grudnia 2010 r.”  do dnia 20 stycznia 2011 r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25, brama A pokój 109.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym, Aleja Wojska Polskiego 25 A sala 110  w dniu  20 stycznia 2011 r. o godz. 10.30.

 

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest złożenie ofert wraz z:

  1. 1.      zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON
  2. 2.      oświadczeniem o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu,
  3. 3.      oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń.

 

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

 

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje i dokumenty można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

 

                                                            STAROSTA

                                                            Artur Zych

 

Lwówek Śląski, dnia 14 grudnia 2010 r.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2010 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1218
17 grudnia 2010 14:10 Witold Rudolf - Zmiana danych dokumentu.
17 grudnia 2010 14:09 Witold Rudolf - Dodanie dokumentu.