Przetargi

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie Gminy Lwówek Śląski

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA O KRES DO 3 LAT

Stosownie do art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 35 ust. 1 i  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity DZ.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) Starosta Lwówecki podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni ( od 16.12.2011 r. do
05.01.2012 r.) poniższy wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30.09.2012 r.
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego:

Lp.

Nr działki

Obręb geodezyjny

Pow. działki w ha

KW

 

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Okres dzierżawy

Wysokość wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

1

2/4

Kotliska

Pow. łączna

7,02

JG1S/00031432/9

działka w obrębie Kotliska gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu do upraw polowych

w części oznaczona symbolem 1R oraz w części symbolem 2ZL

do 31.08.2012 r.

1.805,00

31.08.2012r.

 

2

 

722/4, 725/1, 749/2

Chmielno

Pow. łączna 10,80

brak KW

kompleks w obrębie Chmielno gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu do upraw polowych

oznaczona symbolem 1R

do 31.08.2012 r.

3.802,00

31.08.2012r.

3

51/1, 10/1

Włodzice Małe

Pow. łączna 9,64

JG1S/00031505/2

Kompleks w obrębie Włodzice Małe gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu do upraw polowych

Działki oznaczone symbolem 1R

do 31.08.2012 r.

2.793,00

31.08.2012r.

4

 452/1, 462/1

Włodzice Małe

Pow. łączna

16,65

JG1S/00031505/2

Kompleks w obrębie Włodzice Małe gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu do upraw polowych

Działki oznaczone symbolem 1R

do 31.08.2012 r.

5.177,00

31.08.2012r.

5

474/2

Włodzice Małe

Pow. łączna

17,75

JG1S/00031505/2

działka w obrębie Włodzice Małe gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu do upraw polowych

działka oznaczona symbolem 1R,

do 31.08.2012 r.

4.967,00

31.08.2012r.

6

478/2

Włodzice Małe

Pow. łączna

13,39 ( w tym LZ IV-0,61ha i Ls IV-1,04ha-niepodlegające wydzierżawieniu)

JG1S/00031505/2

działka w obrębie Włodzice Małe gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu w części do upraw polowych w części tereny lasów - istniejące

działka oznaczona w części symbolem 1R, oraz w części oznaczona symbolem 1ZL

do 31.08.2012 r.

2.599.00

31.08.2012r.

7

858/1, 872/1, 911, 912, 917, 932/1

Skorzynice

Pow. łączna 12,01

działki nr 858/1 i 932/1 -  KW  JG1S/00031067/9, pozostałe działki - brak KW

Kompleks w obrębie Skorzynice o przeznaczeniu do upraw rolnych

oznaczone symbolem 1R

do 31.08.2012 r.

3.182,00

31.08.2012r.

Oznaczenie symboli:

1R- tereny rolnicze, 1ZL- tereny lasów, 2ZL-tereny lasów projektowanych, N- nieużytki

 

  1. Minimalny czynsz dzierżawny ustalony został w oparciu o stawki stosowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
  2. Stawka czynszu obowiązuje do dnia przetargu, po przetargu będzie obowiązywała cena podana przez oferenta.
  3. Stawki czynszu będą waloryzowane co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Waloryzowana stawka będzie obowiązywać od 1 kwietnia każdego roku.
  4. Czynsz płatny będzie do 31 sierpnia 2012 roku na konto Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim lub bezpośrednio w kasie Starostwa przy Alei Wojska Polskiego 25 A
  5. Strony będą mogły rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu dzierżawnego. 
  6. Dzierżawca nie będzie miał prawa poddzierżawienia przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego.
  7. W przypadku wykorzystywania gruntu sprzecznie z umową lub nie wywiązywania się z zobowiązań w niej określonych – umowa dzierżawy może zostać rozwiązana z trybie natychmiastowym.
  8. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A oraz tablicach ogłoszeń sołectw gminy Lwówek Śląski. Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim:http://www.bip.powiatlwowecki.pl/
  9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony ustny.
  10. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25C pok. nr 102 lub pod  nr tel. 75 782 28 94.                       

 

                                                                                                                                                                  STAROSTA

                                                                                                                                                         Józef Stanisław Mrówka

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2011 08:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1174
16 grudnia 2011 08:03 Witold Rudolf - Dodanie dokumentu.