Przetargi

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na comiesięczne publikowanie informacji dotyczących powiatu lwóweckiego w prasie lokalnej

Lwówek Śląski, dnia 19 grudnia 2011r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na comiesięczne publikowanie informacji dotyczących powiatu lwóweckiego w prasie lokalnej 1 strona oraz ½ strony gazety.

Informacje będę przygotowywane przez Zamawiającego i przekazywane do opublikowania 

w formie ogłoszeń, tekstów promocyjnych, zdjęć informacji prasowych.

1. Zamawiający:

Powiat Lwówecki, Aleja Wojska Polskiego 25 A 1, 59- 600 Lwówek Śląski 

 NIP: 616-14-10-172

2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej

Oferty, sporządzone w języku polskim, należy składać do 31 grudnia 2011 roku na adres mailowy m.lampart@powiatlwowecki.pl

3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:          

Cena - waga 100% za 1 stronę

Cena - waga 100% za 1/2 strony

W razie pytań proszę się kontaktować z Panem Marcinem Lampartem tel. 75 782 36 53, e:mail: m.lampart@powiatlwowecki.pl

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2011 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 739
30 grudnia 2011 07:45 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika [wyjasnienia_do_zapytania.docx] z dokumentu.
21 grudnia 2011 08:32 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyjasnienia_do_zapytania.docx] do dokumentu.
19 grudnia 2011 13:57 Dawid Kopeć - Dodanie dokumentu.