Aktualności - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na Usuwanie i przekazywaniedo unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 19 czerwca 2006r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zawiadamia że w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na realizację zadania pn.: wykonanie usługi geodezyjnej – inwentaryzacja poziomej osnowy szczegółowej II i III klasy

Lwówek Śląski, dnia 16 października 2006r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zawiadamia że w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłaszaI przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż lokali mieszkalnych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 228/133/06 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 11.10.2006 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Rębiszowie nr 70 o pow. 58,30 m2 wraz z udziałem w gruncie, który wynosi 10,74 %....

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II nr 1c w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 374 obręb Lwówek - 1, AM 8 o powierzchni 770 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II nr 1c w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 374 obręb Lwówek - 1, AM 8 o powierzchni 770 m2. Według ewidencji gruntów działka...

INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2006/2007

numer sprawy ZDP.3400.14/2006 Lwówek Śląski, dnia 14.09.2006 rok INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Na podstawie art.92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1, 59-600...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA: Przebudowę drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów – Kłopotnica,

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. /075/ 782-36-50, 782-36-51, fax /075/ 782-36-54, niniejszym informuję o wyniku postępowania na: Przebudowę drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów –...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń, ETAP I - droga powiatowa nr 2526D, odcinek 2 – Proszówka, odcinek 1 – Gryfów Śląski”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. /075/ 782-36-50, 782-36-51, fax /075/ 782-36-54, niniejszym informuję o wyniku postępowania na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy...

INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Przebudowę układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń,

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZDP.3400.15/2006 INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Na podstawie art.92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający: Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA W POSTĘPOWANIU NA: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń, ETAP I - droga powiatowa nr 2526D, odcinek 2 – Proszówka, odcinek 1 – Gryfów Śląski

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. /075/ 782-36-50, 782-36-51, fax /075/ 782-36-54, niniejszym informuję o wyniku postępowania na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA: Przebudowę drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów – Kłopotnica

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. /075/ 782-36-50, 782-36-51, fax /075/ 782-36-54, niniejszym informuję o wyniku postępowania na: Przebudowę drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów –...