Aktualności - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

"Małe inkubatory"

Przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uruchomiony został, w ramach projektu „Małe inkubatory”, punkt konsultacyjno-doradczy, którego celem jest wspieranie i pomoc dla organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku. W punkcie prowadzone jest doradztwo...

Poszukiwanie ankieterów do zbierania informacji o dolnośląskich organizacjach pozarządowych

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poszukuje ankieterów do zbierania informacji o dolnośląskich organizacjach pozarządowych. Ankieter pracować będzie na terenie wyznaczonego powiatu. Do Jego obowiązków będzie należało dotarcie do wszystkich organizacji działających...

OGŁOSZENIE

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim poszukuje biegłego w zakresie hydrologii i budownictwa wodnego w celu opracowania opinii dotyczącej stwierdzenia „czy określony, w udzielonym przez tut. Starostwo pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki...