Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Przebudowę układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń,

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZDP.3400.15/2006 INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Na podstawie art.92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający: Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA W POSTĘPOWANIU NA: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń, ETAP I - droga powiatowa nr 2526D, odcinek 2 – Proszówka, odcinek 1 – Gryfów Śląski

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. /075/ 782-36-50, 782-36-51, fax /075/ 782-36-54, niniejszym informuję o wyniku postępowania na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA: Przebudowę drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów – Kłopotnica

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. /075/ 782-36-50, 782-36-51, fax /075/ 782-36-54, niniejszym informuję o wyniku postępowania na: Przebudowę drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów –...

INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów - Kłopotnica

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZDP.3400.12/2006 INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Na podstawie art.92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający: Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja...

INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy układu drogowego relacji Gryfów Śl. –Chmieleń, ETAP I - droga powiatowa nr 2526D, odcinek 2 – Proszówka, odcinek 1 – Gryfów Śląski

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZDP.3400.16/2006 INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Na podstawie art.92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający: Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja...

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn: „MODERNIZACJA I REMONT W BUDYNKU DPS W NIELESTNIE” , WG PONIŻSZYCH ZADAŃ : - MODERNIZACJA SAL DLA PODOPIECZNYCH I i II PIĘTRO ; - REMONT MAGAZYNU ŻYWNOŚCI – PARTER I CZĘŚCIOWO KUCHNI ; - REMONT DACHU – CZĘŚCIOWY za...

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego w DPS w Mirsku

Mirsk 25.07.2006 r. Kto : Dom Pomocy Społecznej ul. Zielona 12 59 – 630 Mirsk Do kogo : PT Wykonawcy Dotyczy : Rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „ Modernizację dróg wewnętrznych i terenów utwardzonych w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku” W związku z ogłoszonym w dniu 06.07.2006...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w SOSW w Lwówku Śląskim

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej Lwówek Śląski, dnia 10.07.2006r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lwówku Śląskim informuje, iż z dniem 10 lipca 2006 roku została zatrudniona w dziale księgowości Pani ANNA KARPISZYN, gdyż Pani Agata Struś zrezygnowała...

Informacja o wynikach konkursów na stanowisko Dyrektora ZSOiZ w Lubomierzu i SOSW w Lwówku Śląskim

Dnia 10 lipca 2006 roku wyłoniono w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu, została nim Pani Joanna Paśko-Sikora. Dnia 10 lipca 2006 roku wyłoniono w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim, została...

Wyniku przetargu na wymianę pokrycia dachowego w Poradni Psychologicznej w Lwówku Śląskim

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę pokrycia dachowego w Poradni Psychologioczno - Pedagogicznej w Lwówku Śląskim za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy : Usługi Ogólnobudowlane „Fijałkowscy” ul. Widnicka 6, 59-600 Lwówek Śląski która wykona przedmiot zamówienia za...