Aktualności - archiwum

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na realizację zadania pn.: wykonanie usługi geodezyjnej – inwentaryzacja poziomej osnowy szczegółowej II i III klasy

Lwówek Śląski, dnia 16 października 2006r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYStarostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zawiadamia że w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn.: wykonanie usługi geodezyjnej – inwentaryzacja poziomej osnowy szczegółowej II i III klasy (nr sprawy OR.ZP/PN/57/06) za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 firmy:


Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Stanisław Zator
Ul. Oświęcimska 5c/6; 59-600 Lwówek Śląski

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę tj. brutto 38.640,00 zł

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1947
05 marca 2008 00:29 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu