Aktualności - archiwum

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II nr 1c w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 374 obręb Lwówek - 1, AM 8 o powierzchni 770 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II nr 1c w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 374 obręb Lwówek - 1, AM 8 o powierzchni 770 m2. Według ewidencji gruntów działka stanowi rodzaj użytku określony jako tereny mieszkaniowe.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 27552. Figuruje ona również w spisie dóbr kultury.

Działka nr 374 obręb 1 Lwówka Śląskiego położona jest na terenach, dla których z dniem 01.01.2003 r. utracił ważność dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lwówek Śląski położona jest ona na terenie oznaczonym symbolem MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2006 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25A pokój 110) o godz. 1000

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium wynosi 15.000,00 (piętnaście tysięcy złotych)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 2058
05 marca 2008 00:29 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu