Aktualności - archiwum

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na Usuwanie i przekazywaniedo unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 19 czerwca 2006r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYStarostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zawiadamia że w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn.: Usuwanie i przekazywanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Lwóweckiego nr sprawy OR.ZP/PN/37/06 za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 firmy:


Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o.
ul. Graniczna 6, 05-816 Michałowice

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę tj. brutto 32.046,50 złRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1980
12 marca 2008 20:50 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu