Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 26/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/26/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §33 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego...

Zarządzenie nr 25/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/25/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie odwołania Pana Janusza Daszko z członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Na podstawie §18 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania...

Zarządzenie nr 24/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/24/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie odwołania Pana Piotra Mellera z członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Na podstawie §18 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania...

Zarządzenie nr 23/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/23/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie odwołania Pani Beaty Rajczakowskiej z członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Na podstawie §18 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie...

Zarządzenie nr 22/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/22/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie odwołania Pani Anny Zug z członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Na podstawie §18 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania...

Zarządzenie nr 21/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/21/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Pani Elżbiety Kosakowskiej na członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Na podstawie §18 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w...

Zarządzenie nr 20/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/20/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Pani Alicji Staszkiewicz na członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Na podstawie §18 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie...

Zarządzenie nr 19/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/19/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/Z/17/2005 w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn....

Zarządzenie nr 18/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/18/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Pani Agaty Sinika na członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Na podstawie §18 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania...

Zarządzenie nr 17/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/17/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 130 §2 w związku z art.138 Kodeksu...