Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 27/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie nr OR/Z/27/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 15 czerwca 2004 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/Z/23/2003 Starosty Lwóweckiego z dnia 11 czerwca 2003 roku Na podstawie §9 pkt2 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. W sprawie organizacji oraz trybu działania...

Zarządzenie nr 26/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/26/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 28b, ustawy z dnia 26 listopada...

Zarządzenie nr 29/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr 29/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia analizy formalnej dokumentów załączonych do wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie...

Zarządzenie nr 25/2004 Starosty Lwóweckiego

w sprawie powołania komisji w celu oceny i likwidacji materiałów geodezyjnych i kartograficznych powiatowego zasobu geodezyjnego

Zarządzenie nr 24 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/25/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny i likwidacji materiałów geodezyjnych i kartograficznych powiatowego zasobu geodezyjnego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz....

Zarządzenie nr 21/2004 Starosty Lwóweckiego

w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organziacyjnych Powiatu Lwóweckiego

Zarządzenie nr 11/2004 Starosty Lwóweckiego

w sprawie oddelegowania pracowników Do realizacji projektu: „Promocja Turystyki w Euroregionie Nysa – Powiat Lwówecki ( nr indentyfikacyjny: PL0109.03-L004/15

Zarządzenie nr 20/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/20/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 28b, ustawy z dnia 26 listopada...

Zarządzenie nr 19/2004 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/19/2004 Starosty Lwóweckiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 130 §2 w związku z art.138...

Zarządzenie nr 18/2004 Starosty Lwóweckiego

w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg Powiatu Lwówekciego oraz parkingów strzeżonych do ich parkowania.