Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 49/2005 Starosty Lwóweckiego

ZARZĄDZENIE NR 49/2005
Starosty Lwóweckiego
z dnia 31 sierpnia 2005 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 18 maja 2005r. w sprawie powołania zespołów roboczych do realizacji zadań wynikających z przystąpienia Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”.


Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §33 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim - Uchwała Nr V/02/03 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Lwówku Śląskim.
zarządzam co następuje :

§ 1

W załączniku nr 1 Zarządzenia Nr 33/2005 Starosty Lwóweckiego z dnia 18 maja 2005r. w sprawie powołania zespołów roboczych do realizacji zadań wynikających z przystąpienia Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim do akcji społecznej „Przejrzysta Polska” w prowadza się następujące zmiany:

1. w tabeli Akcja Społeczna dla Samorządów „Przejrzysta Polska” – zadania do realizacji w pkt. 6, w rubryce Lider Zespołu Roboczego, wyrazy „Janusz Maciejkowicz” zastępuje się wyrazami „Ewelina Czuksanow” .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

Henryk Kulesza


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 876
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu