Uchwały Rady - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIV/92/04 Rady Powiatu Lwóweckiego

Uchwała Nr XXIV/92/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/54/2004 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lwóweckiego na lata 2004-2006. Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym...

Uchwała Nr XXV/98/04 Rady Powiatu Lwóweckiego

UCHWAŁA Nr XXV/98/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok Na podstawie art.12 pkt 5 w związku z art.32 ust.2pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi...

Uchwała Nr XXIV/88/04 Rady Powiatu Lwóweckiego

UCHWAŁA Nr XXIV/88/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok Na podstawie art.12 pkt 5 w związku z art.32 ust.2pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami)...

Uchwała Nr XXIV/83/04 Rady Powiatu Lwóweckiego

UCHWAŁA NR XXIV/83/04 RADY POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Starosty Lwóweckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592...

Uchwała Nr XXV/101/04 Rady Powiatu Lwóweckiego

UCHWAŁA NR XXV/101/04 RADY POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie powołania przewodniczącej komisji egzaminacyjnej z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2004/2005. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 3 ust....

Uchwała Nr XXI/43/04 Rady Powiatu Lwóweckiego

Uchwała Nr XXI/43/2004 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na rok 2004. Na podstawie art. 12 pkt 9c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w...

Uchwała Nr XXV/100/04 Rady Powiatu Lwóweckiego

Uchwała Nr XXV/100/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/02/03 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym...

Uchwała Nr XXV/99/04 Rady Powiatu Lwóweckiego

Uchwała Nr XXV / 99 / 04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/23/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla Powiatu Lwóweckiego według algorytmu przekazywania...

Uchwała Nr XXIV/90/04 Rady Powiatu Lwóweckiego

Uchwała Nr XXIV/90/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Lwóweckiego” Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 14 ustawy...

Uchwała Nr XXIV/97/04 Rady Powiatu Lwóweckiego

Uchwała Nr XXIV/97/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego jego przewodniczącym. Na podstawie art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami). Rada Powiatu...