Nabór pracowników - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w DPS Nielestno

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w DPS Nielestno Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/01/08 Dyrektora DPS w Nielestnie z dnia 04.02.08r. w sprawie procedury zatrudnienia pracowników na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszono nabór na stanowisko starszego administratora. Do terminu składania ofert tj....

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. kadrowo-płacowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 10 kwietnia 2008 r. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. kadrowo-płacowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim Nazwa i adres jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Ogrodowa 1 59-600 Lwówek Śląski Stanowisko: referent...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Doradca zawodowy w PCPR w Lwówku Śląskim

I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko Doradca zawodowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim Informujemy , że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Lange zam. Płóczki Dolne Uzasadnienie dokonanego wyboru : Kandydatka spełnia wszystkie wymogi...

LISTA KANDTDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO REFERENT DS. KADROWO-PŁACOWYCH W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM

LISTA KANDTDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO REFERENT DS. KADROWO-PŁACOWYCH W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM LWÓWEK ŚLĄSKI, UL. OGRODOWA 1 Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 7 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania...

Informacj DLA OSÓB spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko doradca zawodowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

I N F O R M A C J A DLA OSÓB spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko doradca zawodowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim Działając w oparciu o art.3b ustawy z dnia 22.03.1990r o pracownikach samorządowych / Dz.U z 2001r ,Nr 142, poz. 1593r – tekst jednolity ze zm./ informujemy,...