Środowisko naturalne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

L. Dz. 5369 GŚ. 7644-13/o./2142/09 - informacją przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego ADAMEX Adam Pacuła ul. Tadeusza Kościuszki 7/11, 59-630 Mirsk o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne i wytwarzanych odpadach niebezpiecznych

1. W dniu 31 lipca 2009 r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim wpłynęło pismo z Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego "ADAMEX" Adam Pacuła ul. Tadeusza Kościuszki 7/11, 59-630 Mirsk z informacją o wutwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne i z wnioskiem o wydanie...

L.dz. 3324 RPSR GŚ. 7633-152/1367/08 dotyczy wydania opini w sprawie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. budowa zewnętrzej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Młyńsko.

1. Dnia 11.06.2008 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek dotyczący wydania opinii w sprwie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. budowa zewnętrzej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Młyńsko. 2. Dnia 20.06.2008 roku Starosta wydał postanowienie znak: GŚ. 7633-152/1367/08 w przedmiotowej sprawie.

L.dz.3369 RPSR GŚ. 7633-154/1393/08 dotyczy uzgodnienia przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 94/5 obręb Maciejowiec, w zakresie ochrony gruntów.

1. Dnia 13.06.2008 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek dotyczący uzgodnienia przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 94/5 obreb Maciejowiec w związku z planowaną rewitalizacją dworu renesansowego. 2. Dnia 24.06.2008 roku Starosta wydał postanowienie znak: GŚ. 7633-154/1393/08 w przedmiotowej sprawie.