Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2008 roku

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2008 roku w sferze: 1. Propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. a) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, b) upowszechnianie sportu masowego i rekreacji, Wysokość...

WPROWADZENIE NOWYCH DRUKÓW DEKLARACJI WYBORU LEKARZA / PIELĘGNIARKI

K O M U N I K A T DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYCHODNI REJONOWEJ W LWÓWKU SLĄSKIM UL. MORCINKA 7, W PRZYCHODNI REJONOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM UL. RZECZNA 24, W WIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA W ZBYLUTOWIE W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WPROWADZENIA NOWYCH DRUKÓW DEKLARACJI WYBORU LEKARZA / PIELĘGNIARKI /...

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w SPZZOZ w Lwówku Śl.

Lwówek Śląski, dnia 08.03.2007 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Morcinka 7 59-600 Lwówek Śląski tel.(0-75)782 0104 fax.(0-75)782 4432 SPZZOZ-M-96/07 Ogłoszenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim Dyrektor SPZZOZ w Lwówku Śl. działając...

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w SPZZOZ w Lwówku Śl.

Samodzielny Publiczny Zespół Lwówek Śląski, dnia 08.03.2007 r. Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Morcinka 7 59-600 Lwówek Śląski tel./0-75/ 782 0104 fax /0-75/ 782 4432 SPZZOZ- NK - 95/07 Redakcja „Gazety Wyborczej” Oddział w Jeleniej Górze Uprzejmie proszę o zamieszczenie na łamach Waszej Gazety ogłoszenia...

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych jest niczynny w dniu 20.03.2007r.

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim uprzejmie informuje, że Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim w dniu 20.03.2007r. jest nieczynny.

konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2007 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr IV/04/07 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2007. Zarząd...

Oferta pracy

ZARZĄD POWIATU W LWÓWKU ŚLĄSKIM zaprasza do składania ofert na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim. Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25A w terminie do 20 lutego 2007 r. do godz. 1000. Na rozmowę...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Na wykonanie zadania pn.: Przebudowa układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń ETAP I droga powiatowa nr 2526D, odcinek 1 – Gryfów Śląski

Inwestycja dotycząca zamówienia jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń,

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZDP.3400.17/2006 INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Na podstawie art.92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający: Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja...

Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Wyborczej

------------------------------- 0