Komunikaty - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej lokal nr 1 położony w Rębiszowie nr 70 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 10,74%.

Lwówek Śląski, dnia 07 listopada 2005 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 223/22 ob. Lwówek-4

Lwówek Śląski, dnia 25.10.2005 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona do...

wykonanie certyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001: 2001 w Starostwie Powiatowym

Lwówek Śląski, dnia 5 października 2005 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty przez jednostki certyfikujące na wykonanie certyfikacji systemu zarządzania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lwówek Śląski, dnia 19.09.2005 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona do...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. działki nr 374 w obrębie Lwówek-1

Lwówek Śląski, dnia 19.09.2005 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. działki 7/1 ob. Gryfów Śl.-III

Lwówek Śląski, dnia 6 września 2005 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. działki 278 ob. Przecznica

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość wchodząca w skład mienia Powiatu Lwóweckiego: 1....

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na budowę hali magazynowo - produkcyjnej na działce nr 149/1 w II obrębie miasta Gryfów Śląski

Lwówek Śląski, 21 lipca 2005 r. AB.7351/G - 18 /05 I N F O R M A C J A STAROSTY LWÓWECKIEGO Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ) informuję , że w dniu 21 lipca 2005r. zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie wniosek o wydanie decyzji zezwalającej...

Oferta Pracy

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim poszukuje : Pracownika ds. kontroli wewnętrzej Wymagania : - wykształcenie wyższy, - dobra znajomość rachunkowości budżetowej i procedur kontroli finansowej, - doświadczenie zawodowe w jednostkach sfery finansów publicznych , - zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego formułowania wniosków...

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

Lwówek Śląski, 27 stycznia 2005 roku ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ Uprzejmie zapraszamy na konferencję prasową, która odbędzie się w piątek, 28 stycznia br. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy Alei Wojska Polskiego 25 A, w małej sali konferencyjnej (I piętro). Tematy konferencji: -...