Komunikaty - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Na wykonanie zadania pn.: Przebudowa układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń ETAP I droga powiatowa nr 2526D, odcinek 1 – Gryfów Śląski

Inwestycja dotycząca zamówienia jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń,

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZDP.3400.17/2006 INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Na podstawie art.92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający: Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja...

Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Wyborczej

------------------------------- 0

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Lwówku Śląskim

SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 1. Izabela Łukawska – sędzia Sądu Rejonowego-Przewodnicząca 2. Marcin Tarnowski 3. Simona Panasewicz 4. Renata Klok 5. Kazimierz Adamowicz 6. Mieczysław Lemieszonek 7. Ewa Brenda 8. Stanisław Błaszczyk

INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Przebudowę układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń ETAP I – droga powiatowa nr 2526D, odcinek 2 - Proszówka

INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Na podstawie art.92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający: Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel....

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Lwówek Śląski, dnia 3 lipca 2006r. OR.ZP.PN.3421-39/06 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), informuje,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej lokal nr 2 położony w budynku nr 70 w Rębiszowie wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 23,61%

Załącznik do uchwały Nr 213/71/06 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 27 czerwca 2006 r. Lwówek Śląski, dnia 29 czerwca 2006 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz....

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NA: Usuwanie i przekazywanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 19 czerwca 2006r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zawiadamia że w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu...

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Lwówek Śląski, dnia 7 czerwca 2006r. OR.3431-255/06 Uczestnicy postępowania przetargowego na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim nr sprawy OR.ZP/PN/36/06 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych...