Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wniosek o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest

Lwówek Śl., dnia …………………………. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śl. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek ŚL. WNIOSEK Wnioskuję o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających...

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Miejsce, obiekt, urządzenie, instalacja przemysłowa …………………………………………………………………………………………………... Adres...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Powiatu Lwóweckiego Nr XLII/101/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi w...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/3 w obrębie III Gryfowa Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 25.01.2006 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 85/7 w obrębie Rakowice Wielkie i nr 234/6 w obrębie Rakowice Małe

Lwówek Śląski, dnia 18.01.2006 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami). Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/36 ob. Lwówek-4

Lwówek Śląski, dnia 18.01.2006 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej lokal nr 1 położony w Rębiszowie nr 70 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 10,74%.

Lwówek Śląski, dnia 07 listopada 2005 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 223/22 ob. Lwówek-4

Lwówek Śląski, dnia 25.10.2005 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona do...

wykonanie certyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001: 2001 w Starostwie Powiatowym

Lwówek Śląski, dnia 5 października 2005 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty przez jednostki certyfikujące na wykonanie certyfikacji systemu zarządzania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lwówek Śląski, dnia 19.09.2005 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona do...