Komunikaty - archiwum

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń,

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZDP.3400.17/2006


INFORMACJA
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art.92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający:

Powiat Lwówecki
reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim
Aleja Wojska Polskiego 25A,
59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,
tel. /075/ 782-36-50, 782-36-51, fax /075/ 782-36-54,


informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń,
ETAP I – droga powiatowa nr 2526D, odcinek 1 – Gryfów Śląski
najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma:

Budownictwo Drogowo-Sanitarne
„FUCHS” Józef Fuchs
ul. Wojska Polskiego 100A
67-100 Nowa Sól

z ceną ofertową 1.470.442,87 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dwa 87/100).

Uzasadnienie wyboru:
Oferta poprawna pod względem merytorycznym i formalnym; spełnia wymagania ustawowe i określone przez Zamawiającego w SIWZ; wykonawca przedstawił najniższą cenę za realizację zamówienia.

Lwówek Śląski, dnia 15.11.2006 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1417
05 marca 2008 00:34 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu