Komunikaty - archiwum

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w SPZZOZ w Lwówku Śl.

Lwówek Śląski, dnia 08.03.2007 r.
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Morcinka 7
59-600 Lwówek Śląski
tel.(0-75)782 0104
fax.(0-75)782 4432

SPZZOZ-M-96/07

Ogłoszenie Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lwówku Śląskim


Dyrektor SPZZOZ w Lwówku Śl. działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93, poz.592), ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w SPZZOZ w Lwówku Śl.
ul. Morcinka 7 w zakresie:
• anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Lwówku Śl.
• podstawowej opieki zdrowotnej w Lwówku Śl.
Warunki, jakie powinna spełniać oferta, określa specyfikacja, którą należy odebrać w SPZZOZ w Lwówku Śl. ul. Morcinka 7 w pokoju 303 od dnia 20.03.2007 r. w godz. od 7.30 do 15.00 Specyfikację możemy przesłać pocztą elektroniczną lub faksem. Telefon kontaktowy (0-75) 7820104.
Koperta zawierająca ofertę musi być opisana zgodnie z informacją zawartą
w specyfikacji i złożona w sekretariacie SPZZOZ w Lwówku Śl.ul. Morcinka 7, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Gazecie Wyborczej tj. od dnia 19-03-2007.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2007 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej SPZZOZ w Lwówku Śl. ul. Morcinka 7 pokój 119.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 20.04.2007 r. do godz. 14:00
Proponowany termin trwania umowy – 1 maja 2007 r. – 31.12.2009 r.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim
mgr Małgorzata Barańska


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1314
05 marca 2008 00:34 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu