Przetargi - archiwum (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi powiatowej nr 2496D Lwówek Śląski –Radłówka –Niwnice granica powiatu IV etap )

1. Numer ogłoszenia OR01/700/01239/03 2. Procedura Nieograniczony ,( lokalny) 3. Program SAPARD 4. Finansowanie Roczna Umowa Finansowa (RUF) na rok 2001/2002/2003 Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez wydanie promesy zawarcia...

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim: samochodowych w ilości 8500 kompletów, motocyklowych w ilości 1000 sztuk w tym z przeznaczeniem na ciągniki w ilości 500 sztuk, motorowerowych w ilości 600 sztuk i na przyczepy w ilości 800 sztuk, w latach 2004, 2005 i 2006

Dostaw 45.000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie.

Dostaw 45.000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie. DPS Nielestno 17, gmina Wleń tel. 7136402, fax: 7136342 Kryterim wyboru: cena 100% Termin realizacji : od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004r. Oferty należy składać w sekretariacie DPS w Nielestnie do 29 grudnia 2003r. do godz. 10,00 Otwarcie...

Prowadzenie obsługi prawnej na potrzeby Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim wymiarze 3 dni tygodniowo.

Lwówek Śląski, dnia 9 grudnia 2003 r. Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50, 52 fax (075) 782 36 54 Powiat Lwówecki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą o zamówieniach...

Dostawa oleju opałowego na potrzeby DPS w Nielestnie

Dostaw 45.000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie. DPS Nielestno 17, gmina Wleń tel. 7136402, fax: 7136342 Kryterim wyboru: cena 100% Termin realizacji : od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004r. Oferty należy składać w sekretariacie DPS w Nielestnie do 15 grudnia 2003r. do godz. 10,00 Otwarcie...

Wymiana pokrycia papowego z obróbkami wraz z zakupem materiałów budowlanych

Zakres robót Wymiana pokrycia papowego Wymiana deskowania dachu Wymiana wsporników i przewodów instalacji odgromowej Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej Ułożenie murłaty

Remont pokrycia dachowego Liceum Ogólnokształcącegow Lwówku Śląskim

Oferty należy skłądać do dnia 18 sierpnia 2003r. do godz. 9,00 w dziale administracyjnym Liceum Ogólnokształcącego w Lwówku Śląski. Otwarcie ofert nastąpi 18 sierpnia 2003r. w dziale administracyjnym Liceum Ogólnokształcącego w Lwówku Śląski. o godz. 10,00 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w dziale administracyjnym...

Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego

Lwówek Śląski, dnia 29 lipca 2003 r. Zarząd Powiatu Lwóweckiego Nr Sprawy OR. P-20/2003 Al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski Tel. (075) 782 3650, 52 Fax (075) 782 3654 Powiat Lwówecki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą...

Remont sanitariatów w DPS w Nielestnie

Nielestno, dnia 29 lipca 2003 r. Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie Nielestno 17 Tel. (075) 713 6402 Dom Pomocy Społecznej w Niesletnie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (zamówienie do 30 000 EURO) na wykonanie zadania : Remont sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej...

1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zespołu z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego i administrowanego mienia ruchomego i nieruchomego na sumę ubezpieczenia 500 000 złotych,

Złożone oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: I. Cena oferty (70%): II. Warunki merytoryczne oferty (30%): a. Zakres pokrycia ubezpieczeniowego, b. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej, c. Franszyzy i udziały własne: d. Akceptacja treści klauzul Pozostałe...