Przetargi - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lwówku Śląskim

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza: I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Pałacowej oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie Lwówek – 4 AM 4 jako działka nr 216/23, na której budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na dostawę oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Nielestno, dnia 29.12.2003r. Nr sprawy 21/12/03r. Dom Pomocy Społecznej Nielestno 17 59-610 Wleń „ PETROL” s-ka z.o.o. 55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 90 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ( z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamówienie do 30 000 EURO) Zamawiający: ...

Dostawa 45.000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17.

Nielestno,dnia 08 listopada 2004r. Nr sprawy 5/2004r. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Nielestno 17 59-610 Wleń Tel/fax (075) 713 6342 Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (zamówienie do 60 000 EURO) na dostawę : 45.000 litrów oleju...

Dostawa tablic rejestracyjnych

Lwówek Śląski, dnia 10 września 2004 r. Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim przy Al. Wojska Polskiego 25A w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaprasza do wzięcia...

WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH W POWIECIE LWÓWECKIM.

Lwówek Śląski, dnia 27 sierpnia 2004 r. Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim przy Al. Wojska Polskiego 25A w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaprasza do wzięcia...

Dostawę i montaż dźwigu osobowego z kabiną nieprzelotową dostępną dla osób niepełnosprawnych/CPV nr 29221610-3/

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie do 60 000 EUR) na Dostawę i montaż dźwigu osobowego z kabiną nieprzelotową dostępną dla osób niepełnosprawnych/CPV nr 29221610-3/ SIWZ można uzyskać w sekretariacie DPS w Nielestnie, Nielestno 17, 69-610 WLeń (nieodpłatnie) Termin realizacji zamówienia...

sprzedaż udziału 794/10000 w nieruchomościpołożonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Ogrodowej oznaczonej w ewidencji gruntów

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza: I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału 794/10000 w nieruchomości: położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Ogrodowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 372 w obrębie Lwówek Śląski - 2, AM – 5 o powierzchni 1759 m2 zabudowanej...

Przbudowa szybu windowego i wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Dom Pomocy Społecznej w Mirsku ogłasza przetarg nieograniczony na Przbudowę szybu windowego i wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mirsku o wartośco do 60 000 EURO Zamwiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej. Termin wykonania zamwówienia : 10.11.2004r. O udzielenie zamówienia...

Przebudowę drogi powiatowej nr 2539D (stary nr 12562) Wolbromów - Gradówek II etap

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa nr 1 59-600 Lwówek Śląski woj. dolnośląskie ogłasza przetarg nieograniczony na : Przebudowę drogi powiatowej nr 2539D (stary nr 12562) Wolbromów...

Dostawa i montaż okien drewnianych 5 sztuk i oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych PCV wraz z demontażem okien i parapetów starych/nr 20311000-9 w/g WSZ

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie do 60 000 EUR) na Dostawę i montaż okien drewnianych 5 sztuk oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych PCV wraz z demontażem okien i parapetów starych/nr 20311000-9 w/g WSZ SIWZ można uzyskać w sekretariacie DPS w Nielestnie, Nielestno 17, 69-610 WLeń (nieodpłatnie) Termin...