Przetargi - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 2491D we Wleniu

P o w i a t L w ó w e c k i reprezentowany przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski tel. 075/ 782-36-50 fax. 075/ 782-36-54 e-mail powiat.lwowecki@poczta.onet.pl ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nieprzekraczającej 60 000 euro na zadanie pn. „Wykonanie projektu...

obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 25 października 2005 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski zaprasza do wzięcia udziału w przetargu...

sprzedaż samochodu dostawczego DAEWOO-FSO Polonez Plus Truck 1.6

Lwówek Śląski, dnia 18. 10. 2005 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lwówku Śląskim, ul. Parkowa 5 Ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu dostawczego DAEWOO-FSO Polonez Plus Truck 1.6 (rocznik 1998) którego cena wywoławcza wynosi 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). Oferty...

sprzedaż samochodu dostawczego RENAULT TRAFIC

Lwówek Śląski, dnia 18. 10. 2005 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lwówku Śląskim, ul. Parkowa 5 Ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu dostawczego RENAULT TRAFIC (rocznik 1996)którego cena wywoławcza wynosi 10500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych). Oferty...

I przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 7/1 w obrębie III Gryfowa Śląskiego i nr 374 w obrębie 1 Lwówka Śląskiego

O G Ł O S Z E N I A Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza: I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: 1) nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 7/1 w obrębie III miasta Gryfów Śląski, AM 1 o powierzchni 0.1140 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów działka obejmuje użytek oznaczony symbolem...

usługi ubezpieczeniowe

Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski Telefon/fax 075 782 36 50, 075 782 36 54 e-mail. or@powiatlwowecki.pl Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Lwóweckiego z siedzibą w Lwówku Śląskim,kancelaria brokerska SUPRA BROKERS ogłasza: przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro...

II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przecznicy 98 w gminie Mirsk oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 278

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przecznicy 98 w gminie Mirsk oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 278 obręb Przecznica, AM 1 o powierzchni 3400 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy...

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: a) docieplenie stropodachów płytami styropianowymi o grub.13 cm krytych papą o pow. – 2 225m2, b) docieplenie ścian zewnętrznych internatów płytami styropianowymi o gr. 18 cm, pozostałe...

wykonanie certyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001: 2001 w Starostwie Powiatowym

Lwówek Śląski, dnia 5 października 2005 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty przez jednostki certyfikujące na wykonanie certyfikacji systemu zarządzania...