Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont pokrycia dachowego Liceum Ogólnokształcącegow Lwówku Śląskim

Oferty należy skłądać do dnia 18 sierpnia 2003r. do godz. 9,00 w dziale administracyjnym Liceum Ogólnokształcącego w Lwówku Śląski. Otwarcie ofert nastąpi 18 sierpnia 2003r. w dziale administracyjnym Liceum Ogólnokształcącego w Lwówku Śląski. o godz. 10,00 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w dziale administracyjnym...

Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego

Lwówek Śląski, dnia 29 lipca 2003 r. Zarząd Powiatu Lwóweckiego Nr Sprawy OR. P-20/2003 Al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski Tel. (075) 782 3650, 52 Fax (075) 782 3654 Powiat Lwówecki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą...

Remont sanitariatów w DPS w Nielestnie

Nielestno, dnia 29 lipca 2003 r. Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie Nielestno 17 Tel. (075) 713 6402 Dom Pomocy Społecznej w Niesletnie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (zamówienie do 30 000 EURO) na wykonanie zadania : Remont sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej...

1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zespołu z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego i administrowanego mienia ruchomego i nieruchomego na sumę ubezpieczenia 500 000 złotych,

Złożone oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: I. Cena oferty (70%): II. Warunki merytoryczne oferty (30%): a. Zakres pokrycia ubezpieczeniowego, b. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej, c. Franszyzy i udziały własne: d. Akceptacja treści klauzul Pozostałe...

Remont sanitariatów w DPS w Nielestnie

Nielestno, dnia 9 lipca 2003 r. Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie Nielestno 17 Tel. (075) 713 6402 Dom Pomocy Społecznej w Niesletnie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (zamówienie do 30 000 EURO) na wykonanie zadania : Remont sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej...

Usługi geodezyjne – uproszczone podziały gruntu zajętego pod drogami

(Nr sprawy OR.P-16/03) Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, dnia 2 czerwca 2003 roku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zarząd Powiatu Lwóweckiego, Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50, 52, fax 782 36 54 zwany w dalszej części „Zamawiającym” prowadzi zgodnie z ustawą...