Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont dachu w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 16 maj 2007 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim, ul. Parkowa 9 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 45 25, fax (075) 782 35 77 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Załącznik do Uchwały Nr 30/62/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 26.04.2007 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rakowicach Wielkich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 309/37 o pow. 23 m2 wraz z...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Wykonanie cienkich dywaników z mieszanki mineralno-emulsyjnej

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 60000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1 59-600 Lwówek Śląski, tel. 075/ 782-26-10 tel./fax. 782-24-16 e-mail zdplwowek@rcs.pl ogłasza przetarg nieograniczony na 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wykonanie...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8

Załącznik do Uchwały Nr 27/51/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 27 marca 2007 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim. Budynek położony jest na nieruchomości...

INFORMACJA

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZDP.3400.1/2007 INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Na podstawie art.92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1 59-600 Lwówek Śląski,...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/3 w obrębie III miasta Gryfów Śląski o powierzchni 0,2713 ha, arkusz mapy 1. Cena wywoławcza tej nieruchomości...

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: 1. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryfowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/4 w obrębie III miasta Gryfów Śląski o powierzchni 0,1152 ha, arkusz mapy 1. Cena wywoławcza tej nieruchomości...

Wykonanie usług geodezyjnych

Lwówek Śląski, dnia 26 stycznia 2007 r. Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach...

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa pieczywa na potrzeby Zespółu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa pieczywa zgodnego z następującymi wymaganiami : a. chleb z mąki mieszanej pszennej i żytniej o średniej ważonej zawartości popiołu powyżej 0,7%, ale nie większej niż 0,9%; b. bułka zwykła z mąki pszennej o zawartości popiołu nie mniej niż 0,7 %, ale nie więcej niż 1,4%; c. pieczywo słodkiego za...

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nabiału na potrzeby Zespółu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nabiału zgodnego z następującymi wymaganiami : Artykuły Ilość 1 MLEKO 2% 19 500 l 2 MASŁO EKSTRA 1 950 kg 3 ŚMIETANA LUZ 30% 2 450 l 4 SER ŻÓŁTY GOUDA 350 kg 5 MARGARYNA MLECZNA 350 kg 6 SEREK HOCHLAND KRĄŻEK 300 szt. 7 SEREK HOCHLAND PLASTRY 300 szt. 8 JOGURT JOGOBELLA 150 gr. 2 500 szt. 9 TWARÓG...