Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Zespółu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin zgodnego z następującymi wymaganiami : Artykuły Ilość Mięso A. 1 B. Wołowina b/kości 450 kg C. 2 D. Antrykot b/kości E. 230 kg F. 3 Żeberka wieprzowe G. 600 kg H. 4 Schab z kością I. 650 kg J. 5 Karczek z kością 550 kg K. 6 Mięso mielone 450...

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa paliwa na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest dostawa paliwa zgodnego z następującymi wymaganiami : Artykuły Ilość 1 OLEJ NAPĘDOWY DO SILNIKÓW DIESLA 13 500 litr. 2 BENZYNA BEZOŁOWIOWA 95 OKTAN 4 000 litr. 3 OLEJ OPAŁOWY 5 000 litr. Dopuszcza się oferty równoważne, jednakże towar nie może być jakości niższej...

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A.

Dostawa tablic rejestracyjnych: a) do 4200 kompletów samochodowych, b) do 100 szt. motocyklowych, c) do 150 szt. motocyklowych z przeznaczeniem na ciągniki, d) do 300 szt. motorowerowych, e) do 300 szt. na przyczepy na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A. ...

Przebudowa układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń

Przebudowa układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń ETAP I - droga powiatowa nr 2526D, odcinek 1 – Gryfów Śląski Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004...

Przebudowa układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń

Przebudowa układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń ETAP I - droga powiatowa nr 2526D, odcinek 1 – Gryfów Śląski Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U....

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II nr 1c w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 374 obręb Lwówek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II nr 1c w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 374 obręb Lwówek - 1, AM 8 o powierzchni 770 m2. Według ewidencji gruntów działka...

Przetarg nieograniczony na Wykonanie usługi geodezyjnej – inwentaryzacja poziomej osnowy szczegółowej II i III klasy

Lwówek Śląski, dnia 20 września 2006 r. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 do 52 fax (075) 782 36 54 e-mail: or@powiatlwowecki.pl Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu...

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi powiatowej nr 2531D Łupki - Radomice

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1 59-600 Lwówek Śląski, tel. 075/ 782-26-10 tel./fax. 782-24-16 e-mail zdplwowek@rcs.pl ogłasza przetarg nieograniczony na 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przebudowa drogi...

Zakup piasku płukanego 0/2 do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2006/2007 w ilości ok.4000 ton

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 60000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1 59-600 Lwówek Śląski, tel. 075/ 782-26-10 tel./fax. 782-24-16 e-mail zdplwowek@rcs.pl ogłasza przetarg nieograniczony na 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakup...

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2006/2007 w ilości ok. 300 ton

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 60000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1 59-600 Lwówek Śląski, tel. 075/ 782-26-10 tel./fax. 782-24-16 e-mail zdplwowek@rcs.pl ogłasza przetarg nieograniczony na 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa...