Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryfowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 7/2 w obrębie III miasta Gryfów Śląski o powierzchni 0,1378 ha, arkusz mapy 1. Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 31.700,00 zł. Wadium wynosi 3.200,00 zł. 2. Nieruchomości zabudowanej położonej...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza: III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfowie Śląskim przy ulicy Wojska Polskiego nr 33 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/3 w obrębie Gryfów Śląski III o powierzchni 2690 m2, AM 1. Nieruchomość znajduje się w konserwatorskim spisie dóbr kultury. Według ewidencji gruntów działka stanowi rodzaj użytku...

nowy

nowy

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń,ETAP I - droga powiatowa nr 2526D, odcinek 2 – Proszówka, odcinek 1 – Gryfów Śląski

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń, ETAP I - droga powiatowa nr 2526D, odcinek 2 – Proszówka, odcinek 1 – Gryfów Śląski Zamawiający informuje, że inwestycja będąca przedmiotem zamówienia jest współfinansowana ze środków...

”Modernizacja dróg wewnętrznych i terenów utwardzonych w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku”

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego: 1.1. Dom Pomocy Społecznej w Imieniu którego działa Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mirsku z siedzibą przy ul.Zielona 12 59-630 Mirsk 1.2. Telefon - centrala: (0 75) 78 34 661 , fax (0 75) 78 34 661 2. Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego...

„MODERNIZACJA I REMONT W BUDYNKU DPS W NIELESTNIE”

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie z siedzibą w Nielestnie 17 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych (zamówienie do 60 000 EURO) na „MODERNIZACJA I REMONT W BUDYNKU DPS W NIELESTNIE” , WG PONIŻSZYCH ZADAŃ : - MODERNIZACJA SAL DLA PODOPIECZNYCH I i II PIĘTRO...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów – Kłopotnica

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO POWIAT LWÓWECKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego Al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie tel. 075* 782-36-50 fax 075* 782-36-54 e-mail : sekretariat@powiatlwowecki.pl OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie...

Modernizacja dróg wewnętrznych i terenów utwardzonych w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Ogłoszeniu nadano numer: OWP/2006/07/06-702714 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/07/06-702714 Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Dom Pomocy Społecznej w Mirsku Adres pocztowy: Ulica: Zielona Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Mirsk 59-630 dolnośląskie Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: Franciszek...

Wymianie pokrycia dachowego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lwówku Śląskim Ul. Jana Pawła II 19 59-600 Lwówek Śląski Polska Ogłasza przetarg nieograniczony. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na: Wymianie pokrycia dachowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został...

Przebudowa Układu Drogowego Relacji Gryfów Śl. - Chmieleń Etap I droga Powiatowa nr 2526D, odcinek drugi Proszówka

Przebudowa układu drogowego relacji Gryfów Śląski – Chmieleń , etap 1 - drogi powiatowej nr 2526D o długości 2.563,09 m w miejscowości Proszówka. Część drogowa: nakładka na istniejącej jezdni ( pow. 10652,10 m2), poszerzenie jezdni (pow. 2513,85 m2), zjazdy na drogi boczne (pow.417,17 m2), wjazdy na posesje (pow.417,29 m2), chodnik...